Предложението е валидно в периода от 22 март 2024 г. до 2 май 2024 г. включително и не важи при онлайн покупки.

 

* При покупка с промо точки. Предложението не е валидно за онлайн покупки.

 

Официални правила на лоялна програма PRAKTIKER - BOSCH


 • 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
  • 1.1. Лоялната програма PRAKTIKER - BOSCH (Програмата) се организира и провежда от „Практикер Ритейл” ЕООД, с ЕИК 200525782 (Организатор), със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, Околовръстен път 256, Хипермаркет Технополис.
  • 1.2. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.
  • 1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на Организатора и на „Информация“ в магазини “PRAKTIKER“ на територията на Република България.
  • 1.4. Организаторът си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.praktiker.bg.

 • 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА
  • Програмата се организира и провежда във всички физически магазини “PRAKTIKER“ на територията на Република България. Програмата не се провежда онлайн и не важи за онлайн покупки.

 • 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
  • Програмата стартира на 22 март 2024 г. и продължава до 2 май 2024 г. вкл.
  • Събирането и използването на промо точки за покупка на електроуреди с марка “BOSCH” е възможно от 22 март 2024 г. до 2 май 2024 г. вкл. или до изчерпване на наличните количества електроуреди, което настъпи първо.

 • 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА
  • 4.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на Организатора да закупят електроуреди с марка „BOSCH” с отстъпка до 44% oт продажната цена срещу представяне на колекционерска карта (Паспорт), попълнена с необходимия брой промо точки.
  • 4.2. Промо точки могат да бъдат получени при направена покупка в магазини “PRAKTIKER“ на минимална стойност 10 лв. в периода 22 март 2024 г. до 2 май 2024 г. вкл. За всеки 10 лв. от покупката клиентът получава 1 промо точка. Паспорти се предоставят безплатно във всеки магазин “PRAKTIKER“.
  • 4.3. Срещу посочения за съответен електроуред брой промо точки, залепени в паспорта, можете да го закупите с отстъпка от продажната цена. Участващите в програмата електроуреди с марка „BOSCH“ и необходимия брой точки за закупуването им с отстъпка са както следва:

    

   1. ПРАХОСМУКАЧКА BCS82POW15 - 15 точки
   2. ПРАХОСМУКАЧКА BWD421POW - 10 точки
   3. ПРАХОСМУКАЧКА BOSCH BCH3K2301 - 10 точки
   4. МИКСЕР BOSCH MFQ4070 - 5 точки
   5. ПАСАТОР BOSCH MSM4W220 - 5 точки
   6. ПРАХОСМУКАЧКА BOSCH BGS05A221 - 10 точки
   7. ГРИЛ BOSCH TCG4215 - 10 точки
   8. КУХНЕНСКИ РОБОТ BOSCH MUMS2EW30 - 10 точки
   9. МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА FFL020MW0- 10 точки
   10. БЛЕНДЕР BOSCH MMB6141S - 10 точки

  • Подробна информация за всеки електроуред (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.praktiker.bg, в магазини “PRAKTIKER“, както и в маркетинговите материали на Програмата.

  • 4.4. Извън условията на Програмата, всеки електроуред може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена, без да бъде прилагана посочената отстъпка.
  • 4.5. Промо точки се получават на каса в съответния “PRAKTIKER“ магазин, при поискване, непосредствено след заплащане на покупката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промо точки. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на Програмата и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини “PRAKTIKER“ в периода 22 март 2024 г. до 2 май 2024 г вкл. Промо точките могат да бъдат използвани в периода 22 март 2024 г. – 2 май 2024 г. вкл. Програмата не важи за онлайн покупки. Промо точки НЕ могат да бъдат използвани по начин различен от указания по-горе, вкл. да бъдат заменяни за пари и/или др. облаги.

 • 5. ОТГОВОРНОСТ
  • 5.1. Организаторът не гарантира наличността на електроуредите по време на Програмата. Количествата електроуреди са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои уреди временно да не са налични във всички магазини “PRAKTIKER“ или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи Организаторът по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните уреди, ако такава е планирана. Организаторът не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят електроуред точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата.

 • 6. БЕЗОПАСНОСТ
  • Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност, преди използване на електроуредите. Гаранцията става невалидна в случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите.

 • 7. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
  • 7.1. Организаторът има неотменимото право по всяко време да прекрати Програмата при настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява на интернет адрес www.praktiker.bg.
  • 7.2. При прекратяване на Програмата Организаторът не дължи компенсация на участниците.

 • 8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  • 8.1. Всички, желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на www.praktiker.bg, както и в магазини “PRAKTIKER“.