Карти подарък Практикер
Картите подарък Практикер са чудесна идея да подарите на Ваш близък възможността да пазарува по свой избор в хипермаркети Практикер.


Купи карта • При покупки в магазина

  Картите подарък Практикер използват единствено за заплащане на цената при покупки в хипермаркети Практикер

 • От 20 лв. до 200 лв.

  Картите са с номинал от 20, 50, 100 или 200 лв. и могат да бъдат закупени от всички хипермаркети Практикер, както и онлайн на www.Практикер.bg

 • 1 година валидност

  Cъс срок на валидност 1 година от закупуването им. Датата на валидност е посочена на хартиения носител, към който картата е прикрепена.


Картата “Подарък” важи само за покупка на стоки и услуги, продавани от Практикер. Картата се използва еднократно и никаква част от стойността ѝ не може да бъде осребрявана. С картата “Подарък” може да се пазарува с доплащане, като остатъкът от дължимата цена се заплаща в брой или с банкова карта


Картите подарък не могат да бъдат използвани:
 • За онлайн покупки
 • За покупка на стоки, цената на които е с индивидуално договорена отстъпка
 • За покупка на карта(и) “Подарък”
 • При невалидност, като невалидна е всяка карта “Подарък”:
  • с изтекла валидност
  • без печат за валидност, поставен в момента на покупката
  • с нарушена цялост;
  • валидността или автентичността, на която не могат да бъдат установени по безспорен начин, в т.ч. при нечетлив печат за валидност, нанесени поправки и/или зачерквания, фалшификация и др.;
  • разпозната като невалидна от касовата система, независимо от причината.

Важно

Практикер си запазва правото едностранно, без предварително уведомяване, да ограничи или забрани използването на картите “Подарък” за определени покупки.

За повече информация, моля обадете се на тел.: 02/ 92 11 192