Транспорт

 

При закупуване на тежки или едрогабаритни стоки от магазини ПРАКТИКЕР можете да се възползвате от услугата „Транспорт на закупена стока”, както следва:

 1. При покупка на тежки или едрогабаритни стоки с един покупен документ (фактура или касова бележка) на стойност над 200 лева, транспортът в рамките на града, от който е закупена стоката, е безплатен. Транспортът извън рамките на града се заплаща на преференциална цена от 1 лв./км., считано от от изходящата табела на града.
 2. При покупка на тежки или едрогабаритни стоки с един покупен документ (фактура или касова бележка) на стойност под 200 лева, транспортът се заплаща съгласно следния ценоразпис:

София:

 • 15 лв. в рамките на града
 • 15 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Бургас:

 • 14 лв. в рамките на града
 • 14 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Варна:

 • 14 лв. в рамките на града
 • 14 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Велико Търново:

 • 12 лв. в рамките на града
 • 12 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Враца:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Добрич:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Пазарджик:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка
 • При покупка на тежки или едрогабаритни стоки с един покупен документ (фактура или касова бележка) на стойност над 90 лева, транспортът в рамките на Пазарджик е безплатен.

Перник:

 • 12 лв. в рамките на града
 • 12 лв. + 1 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Плевен:

 • 8 лв. в рамките на града
 • 8 лв. + 1 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Пловдив:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,2 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Русе:

 • 12 лв. в рамките на града
 • 12 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Стара Загора:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,2 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Шумен:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Хасково:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

Ямбол:

 • 10 лв. в рамките на града
 • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

 

Цената за транспорт се заплаща само в едната посока. Всички посочени цени са крайни, с включен ДДС.

 

Условия за доставка:

 1. Доставки се извършват съгласно предварително уговорен с клиента ден и часови диапазон, които се уточняват в магазина при извършване на покупката.
 2. До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване.
 3. Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в т.2. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
 4. Стоките се доставят на пале/европалет с изключение на тези, за които това е невъзможно. Клиентът заплаща депозит в размер на 8 лв. за пале и 19.99 лв. за европалет. Депозитът се възстановява при връщане на палето/европалета в магазина, откъдето е закупена стоката.
 5. Получаването на стоките се извършва след задължителното представяне на документ за самоличност, покупен документ (фактура или касова бележка) и подписване на документ удостоверяващ приемо-предаването.
 6. Рекламации за явни и транспортни дефекти се приемат само на място при доставката на стоките.
 7. Във всички случаи на неоснователен отказ за получаване на доставени стоки клиентът дължи заплащане на цената на транспорта в двете посоки. В този случай получаването се извършва от магазина, от който са закупени стоките в срок до 2 календарни дни, считано от датата на отказа за получаване. При забава за получаване Практикер има право да начислява магазия за съхранение на всяка една стока в размер на пет лева на ден с ДДС. Практикер не носи отговорност за стоки, неполучени след изтичането на 14 календарни дни от датата за получаване.