Общи условия


Настоящите общи условия регламентират отношенията между „ Практикер Ритейл“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на praktiker.bg

 

Дефиниции

 • "НИЕ" , "ПРАКТИКЕР" , "ДРУЖЕСТВОТО" – означава „ Практикер Ритейл“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, Околовръстен път 265 Хипермаркет Технополис, ЕИК 200525782, тел: 070010045/*9191, e-mail: [email protected], дружество - собственик на хипермаркети Практикер и онлайн магазина на praktiker.bg
 • "ТЕХНОПОЛИС" – означава "Технополис България" ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис, ЕИК 130858590, тел: 070012340/*9090, e-mail: [email protected], дружество - собственик на хипермаркети Технополис и онлайн магазина на www.technopolis.bg
 • "САЙТ" – означава уебсайта на адрес praktiker.bg, респективно уебсайта на адрес www.technopolis.bg
 • "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на praktiker.bgили www.technopolis.bg, като акаунт регистриран на praktiker.bgе валиден и за www.technopolis.bg, и обратно
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на praktiker.bgпредоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • "ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • "КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (" ЗЗП" ) и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (" ЗПЦСЦУПС" ).
 • "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
 • „ОРЗД“ – означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги ("ЗПУ").
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

Акаунт регистриран на praktiker.bgе валиден и за www.technopolis.bg, и обратно.


ВАЖНО !Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.


В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Практикер не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

 

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Практикер си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Практикер онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва непосредствено преди финализирането ѝ. Декорацията не е включена в цената.

 

Съответствие на стоките. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са с гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по ЗПЦСЦУПС.

На телефон 070010045/*9191можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП и § 6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата, описана ТУК

 

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 1. Наложен платеж
 2. Плащане с банкова карта
 3. Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „ Наложен платеж“ , включително, но не само при използване на опцията „ Вземи от магазин“ , да заплаща на Практикер авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При плащане с "Наложен платеж" купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, където е посочена цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), която купувачът предава на куриера и овластява същия да я предаде от негово име и за негова сметка на Практикер, a плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, който служи и за разписка. < !--При използване на наложен платеж купувачът дължи такса за обработка на плащането в размер на 2.00 лева с ДДС. -->

 

Важно!!! При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

 

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Практикер няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 

Важно!!! При онлайн покупки, както и когато цената е договорена с отстъпка, използването на Практикер карти подарък, ваучери и др. подобни не е приложимо.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Практикер и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Практикер. Потвърждаването на сключен с Практикер договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

 

Онлайн покупка на изплащане

Всеки, който желае да закупи от онлайн магазина стока на изплащане следва да кандидатства за отпускане на кредит пред посочените по-долу финансови институции, в случай че цената на онлайн поръчката (без цената за обработване и доставка) е в минимален размер на 150 (сто и петдесет) лева.

Кандидатстването се извършва само онлайн посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане".

 

Важно!!! Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. Практикер не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е финансова институция. Практикер не участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др.

 

Информация за финансовите институции, кредитиращи покупки на изплащане от онлайн магазина, можете да получите на следните линкове:

 

Unicredit logo PB personal financing logo

 

Купувачът се уведомява по телефона от съответната финансова институция в случай, че е необходима промяна на заявения брой вноски.

Доставката на закупена на изплащане чрез онлайн магазина стока се извършва в срок до 7 дни, считано от датата, на която Практикер е уведомен от съответната финансова институция за подписан договор за кредит, финансиращ в пълен размер съответната поръчка.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

Казаното в раздел "Отказ от сключен договор от разстояние" се прилага и при онлайн покупка на изплащане, с изключение, че при онлайн покупка на изплащане потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, предмет на отказа от договор. За целта потребителят изпраща молба до финансовата институция отпуснала кредита, в която посочва банковата сметка по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми. С оглед избягване на всякакво съмнение, "Практикер Ритейл" ЕООД няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

 

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Срокът за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки е 7 дни.

 

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

Практикер си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички посочени срокове за доставка с до 14 дни. Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване.Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката; 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Практикер/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Практикер/куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Практикер задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Практикер/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

Удължена доставка

Стока със статус „Удължена доставка“ се поръчва само с отделна поръчка, като опциите „Наложен платеж“ и „Вземи от магазин“ не са приложими. Стоката се доставя в срок до 20 дни, считано от деня следващ деня в който поръчката е потвърдена.

 

Вземи от магазин

„Вземи от магазин“ дава възможност поръчана от онлайн магазина стока да бъде получена в избран от купувача Хипермаркет Практикер. Стоката се получава след електронно потвърждаване на поръчката, в зависимост от наличността, по един от следните начини: „Вземи днес“ или „Вземи от 4 до 6 работни дни“. За да се възползвате от опцията „Вземи от магазин“ е необходимо: Да поръчате стока от онлайн магазина. Да попълните коректно всички реквизити на формуляра за поръчка, като задължително посочите получател на стоката и Хипермаркет Практикер, в който същата ще бъде получена. Да заплатите цената на стоката, след което задължително да получите електронно потвърждение на поръчката от страна на Практикер. Стоката да бъде получена не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката, като получаването става само в работното време на посочения в електронно потвърдената поръчка Хипермаркет Практикер, единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол.

Важно!!!Практикер не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока. След изтичане на срока за получаване Практикер има право да начислява магазия за съхранение в размер на пет лева на ден на всяка стока.

 

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Младост, Околовръстен път 265 Хипермаркет Практикер. Телефон за техническа поддръжка 070010045/*9191.

 

Отказ от сключен договор от разстояние

Правото на отказ от сключен договор може да бъде упражнено ТУК

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Практикер стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Практикер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Практикер за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Практикер рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражните правото си на отказ кликнете ТУК или трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно преди изтичането на срока за отказ от договора: да завършите успешно процедурата за отказ или да ни изпратите съобщение относно упражняването на правото на отказ. Действие на отказа. Ако упражните правото си на отказ от сключен договор от разстояние ние ще Ви възстановим по банков път, по посочена от Вас банкова сметка в българска банка, всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Съгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП не подлежат на връщане запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

В случай, че във връзка с направен отказ от договор е необходимо да приберете обратно предоставена от Вас стока, Практикер няма да носи отговорност, ако същата не бъде прибрана от Вас в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

При заявка за връщане на стоки закупени, чрез онлайн покупка на изплащане е необходимо да върнете всички закупени със съответната покупка на изплащане стоки, като посочването на отделни стоки е неприложимо. В този случай следва да отправите всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, с която сте закупили стоката/ите, предмет на съответната заявка за връщане.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Практикер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Практикер за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Практикер рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

Публикуване на ревюта за стоки

За публикуване на ревюта е необходима регистрация. Публикуването на ревюта се извършва от Практикер след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

Ревюта, които не отговарят на горепосоченото съдържание, включително, но не само: ревюта, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани, ревюта, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси, няма да бъдат публикувани.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. Практикер не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

Практикер си запазва правото по еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е предоставено ревю, без значение от съдържанието му.

Практикер не гарантира, че публикуваните ревюта са на потребители, които действително са закупили съответната стока.

 

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Технополис и Практикер, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.technopolis.bg и praktiker.bg

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на Технополис и Практикер („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обменяни между Технополис и Практикер.


Събиране и използване на лични данни


Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват предимно на териториите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В много редки случаи е необходимо обработването да се извършва в трети държави, находящи се извън посочените територии. При всички случаи обработването на Вашите лични данни се извършва само за срока и за целите, за които са предоставени.


 1. Какви лични данни събираме
  1. Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, абонирате се за нашите специални оферти, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
  2. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
  3. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

 2. Цели на обработване на личните данни.
  1. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. В случай, че конкретна функционалност на сайта (покупка на стока; получаване на информация за актуални промоции и други активности; създаване на профил и/или др.) изисква предоставяне на лични данни, непредоставянето им означава, че няма да можете да се възползвате от същата. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква б) и/или буква в) и/или буква е) от ОРЗД.
  2. В случай, че сте се абонирали, обработваме Вашите данни за да Ви информираме на посочените от Вас контакти (посредством кратко/и SMS, Viber, email и/или др. съобщение/я) за актуални промоции и други активности. В определени случаи, по наша преценка, с посочените от Ваша страна при абонамента контакти, може да бъдете включен в организирани от Нас томболи или други игри на случаен принцип, участието, в които не е обвързано с покупка. Съгласието за абонамент по всяко време може да бъде оттеглено. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква е) от ОРЗД.
  3. Обработваме личните Ви данни за маркетингови цели, за да получавате информация/рекламни съобщения, включително такива/и основана/и на базата на анализ на историята на потребителското Ви поведение. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква е) от ОРЗД.
  4. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква е) от ОРЗД.
  5. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква б) и/или буква в) и/или буква е) от ОРЗД.

 3. Разкриване пред трети страни
 4. За изпълнение на целите по т. 2, или на законови такива е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.), доставчици на услуги в областта на маркетинга, пазарните проучвания, анализ на потребителското поведение (напр. Google, Facebook) и др. подобни,или пред компетентни органи.


 5. Защита на личните данни
 6. Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

  Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.


 7. Цялост и задържане на личните данни
 8. Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.


 9. Права на субекта на лични данни
 10. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни (в т. ч да се откажете от абонамента за актуални промоции и други активности), да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до [email protected]. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, [email protected], София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Освен чрез съобщение до [email protected], директно от регистриран на сайта акаунт можете:

 • да проверите и коригирате предоставените от Вас лични данни.
 • да изтриете акаунта, чрез бутона „Изтрий профила“ намиращ се в меню „Лични данни“.
 • от меню „Моите абонаменти“ да се откажете от абонамент да получавате информация за актуални промоции и други активности.

Условия и ред за подаване на сигнали за нарушения съгласно закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

В случай, че искате да сигнализирате за нарушение, попадащо в обхвата на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и отговаряте на условията на цитирания закон, може да подадете сигнал до лицето отговарящо за разглеждане на сигнали, по някой от следните начини:

 • На [email protected];
 • На адрес: гр. София, район Младост, Околовръстен път 265 Хипермаркет Технополис;
 • Устно чрез предварително уговорена среща или на телефон 070012340 – гласово меню 1.

 

За подаването на писмен сигнал, включително чрез [email protected], лицето подаващо сигнала, следва да попълни и изпрати на някой от посочените по-горе адреси следния формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, спазвайки съответните указания. След получаване на сигнал, се извършва проверка от страна на лицето отговарящо за разглеждането на сигнали за наличието на необходимите данни за неговото разглеждане съгласно изискванията на закона, като в случай на липси изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняването на нередностите в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 


Други

Практикер се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Практикер си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Практикер преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Практикер не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

Актуализация

Практикер си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.