Услуги

 • Монтаж на фотоволтаични централи за дома

  „Стандартен монтаж на фотоволтаични соларни системи” (Услугата) се предоставя от ВВТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК:206103977 (Изпълнител).:

  1. Цената и обхватът на Услугата се определят едностранно от Изпълнителя и са налични в отдел „Електроинсталации“ във всеки магазин от верига Praktiker, в случай на необходимост от извършване на допълнителни дейности и/или влагане на допълнителни материали извън обхвата на Услугата, същите се заплащат допълнително съгласно ценоразпис на Изпълнителя.
  2. За да поръчате Услугата е необходимо да заявите предварителен оглед в отдел „Електроинсталации“ във всеки магазин Praktiker, като посочите точен адрес, където ще бъде изпълнена Услугата, име и телефон за контакт, посочване брой на фазите, заплащане на такса за предварителен оглед в размер на 50 лева.
  3. В срок до 2 работни дни, представител на Изпълнителя ще се свърже с посоченото лице за контакт за уговарянето на предварителния оглед.
  4.  
  5. В случай, че в резултат на предварителния оглед бъде установена, възможност за изпълнение на Услугата, същата може да бъде заявена, в срок до 3 месеца от извършването на огледа.
  6. За целта е необходимо да посетите магазина, в който сте заявили предварителния оглед и да заплатите цената на Услугата, от която ще бъде приспадната заплатената сума в размер на 50 лв. за предварителния оглед.
  7. Във всички останали случаи (установена невъзможност за изпълнение на Услугата, в резултат на предварителния оглед и/или незаявяване в 3-месечния срок и/или невъзможност за изпълнение на Услугата по вина на Клиента) заплатената сума в размер на 50 лв. за предварителния оглед не се възстановява.
  8.  
  9. Услугата се извършва само на територията (в географските граници) на Република България. Условия за стандартен монтаж
 • 3D проектиране на кухни

  Верига Хипермаркети ПРАКТИКЕР ви дава възможност да се възползвате от услугата „3D проектиране на кухни”, при следните условия и процедура:

  • При желание от страна на клиента да му бъде изработен 3D проект на кухня, той се обръща към консултантите от отдел „Мебели и декорация“ в магазина.
  • Консултантите насочват клиента към бюрото за „3D проектиране на кухни”.
  • Консултантът на Практикер обсъжда с клиента параметрите на помещението и желанията на клиента относно видовете и цветовете на кухненските модули.
  • Практикер не носи отговорност в случай, че клиентът е подал неточни размери на помещението! Консултантът на Практикер изработва проект, обсъжда го с клиента и внася съответните корекции съобразно желанията му.
  • Ако клиентът одобри направения проект и вземе решение в момента да закупи всички артикули, включени в него, то за клиента „3D проектът” е БЕЗПЛАТЕН.
  • Ако клиентът не одобри проекта, той не се разпечатва и на клиента не се предоставя никаква документална информация относно количества и цени на артикулите включени в него. В този случай клиентът няма финансов ангажимент към Практикер.
  • Ако клиентът одобри проекта, но няма готовност да пазарува в настоящия момент, то той може да получи изработения проект заедно със съответната спецификация на хартиен носител. В този случай клиентът заплаща на каса 50 лева за изработения „3D проект”, като получава отделен фискален бон или фактура само за упоменатия проект. В случай че в рамките на 3 месеца от изработването и заплащането на „3D проекта” клиентът вземе решение да закупи всички артикули включени в него, съгласно прилежащата му спецификация, то след плащането на съответните стоки на каса, ще му бъде сторнирана и възстановена сумата от 50 лева. За целта при осъществяване на покупката клиентът трябва да предостави „3D проекта”, заедно със спецификацията към него, както и оригиналния касов бон (или фактура), като бонът остава при касиера. При покупката могат да бъдат направени корекции на предоставения „3D проект”, в зависимост от актуалния асортимент и цени на кухни, но при условие, че проектът остава за същото помещение, за което е изработен първоначално.
 • Поръчай по телефон или Viber, получи удома

  В условията на въведеното извънредно положение и за да намали риска за своите клиенти и служители, верига хипермаркети Практикер въвежда нова услуга „Поръчай по телефон или Viber, получи у дома“.

   

  Научи повече
 • Транспорт на закупена стока

  При закупуване на тежки или едрогабаритни стоки от магазини ПРАКТИКЕР можете да се възползвате от услугата „Транспорт на закупена стока”, както следва:

  1. При покупка на тежки или едрогабаритни стоки с един покупен документ (фактура или касова бележка) на стойност над 200 лева, транспортът в рамките на града, от който е закупена стоката, е безплатен. Транспортът извън рамките на града се заплаща на преференциална цена от 1 лв./км., считано от от изходящата табела на града.
  2. При покупка на тежки или едрогабаритни стоки с един покупен документ (фактура или касова бележка) на стойност под 200 лева, транспортът се заплаща съгласно следния ценоразпис:

  София:

  • 15 лв. в рамките на града
  • 15 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Бургас:

  • 14 лв. в рамките на града
  • 14 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Варна:

  • 14 лв. в рамките на града
  • 14 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Велико Търново:

  • 12 лв. в рамките на града
  • 12 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Враца:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Добрич:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Пазарджик:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка
  • При покупка на тежки или едрогабаритни стоки с един покупен документ (фактура или касова бележка) на стойност над 90 лева, транспортът в рамките на Пазарджик е безплатен.

  Перник:

  • 12 лв. в рамките на града
  • 12 лв. + 1 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Плевен:

  • 8 лв. в рамките на града
  • 8 лв. + 1 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Пловдив:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,2 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Русе:

  • 12 лв. в рамките на града
  • 12 лв. + 1,4 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Стара Загора:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,2 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Шумен:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Хасково:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

  Ямбол:

  • 10 лв. в рамките на града
  • 10 лв. + 1,0 лв./км. считано от изходящата табела на града до мястото на доставка

   

  Цената за транспорт се заплаща само в едната посока. Всички посочени цени са крайни, с включен ДДС.

   

  Условия за доставка:

  1. Доставки се извършват съгласно предварително уговорен с клиента ден и часови диапазон, които се уточняват в магазина при извършване на покупката.
  2. До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване.
  3. Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в т.2. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
  4. Стоките се доставят пакетирани на пале, с изключение на тези, за които това е невъзможно. Клиентът заплаща депозит в размер на 8 лв. за пале, които се възстановяват при връщане на палето в магазина, от който е закупена стоката.
  5. Получаването на стоките се извършва след задължителното представяне на документ за самоличност, покупен документ (фактура или касова бележка) и подписване на документ удостоверяващ приемо-предаването.
  6. Рекламации за явни и транспортни дефекти се приемат само на място при доставката на стоките.
  7. Във всички случаи на неоснователен отказ за получаване на доставени стоки клиентът дължи заплащане на цената на транспорта в двете посоки. В този случай получаването се извършва от магазина, от който са закупени стоките в срок до 2 календарни дни, считано от датата на отказа за получаване. При забава за получаване Практикер има право да начислява магазия за съхранение на всяка една стока в размер на пет лева на ден с ДДС. Практикер не носи отговорност за стоки, неполучени след изтичането на 14 календарни дни от датата за получаване.
 • 3D проектиране на бани

  Верига Хипермаркети ПРАКТИКЕР ви дава възможност да се възползвате от услугата „3D проектиране на бани”, при следните условия и процедура:

  • При желание от страна на клиента да му бъде изработен 3D проект на баня, той се обръща към консултантите от отдел „Строителство и Санитария“ в магазина.
  • Консултантите насочват клиента към бюрото за „3D проектиране на бани”.
  • Консултантът на Практикер обсъжда с клиента параметрите на помещението и желанията на клиента относно видовете, цветовете, размерите на плочките и санитарната керамика (мивки, шкафове, моноблокове, душкабини, вани, батерии и т.н.).
  • Практикер не носи отговорност в случай, че клиентът е подал неточни размери на помещението!
  • Консултантът на Практикер изработва проект, обсъжда го с клиента и внася съответните корекции съобразно желанията му.
  • Ако клиентът одобри направения проект и вземе решение в момента да закупи всички плочки, включени в него, то за клиента „3D проектът” е БЕЗПЛАТЕН.
  • Ако клиентът не одобри проекта, той не се разпечатва и на клиента не се предоставя никаква документална информация относно количества и цени на артикулите включени в него.
  • Ако клиентът одобри проекта, но няма готовност да пазарува в настоящия момент, то той може да получи изработения проект заедно със съответната спецификация на хартиен носител. В този случай клиентът заплаща на каса 50 лева за изработения „3D проект”, като получава отделен фискален бон или фактура само за упоменатия проект. В случай че в рамките на 3 месеца от изработването и заплащането на „3D проекта” клиентът вземе решение да закупи всички плочки включени в него, съгласно прилежащата му спецификация, то след плащането на съответните стоки на каса, ще му бъде сторнирана и възстановена сумата от 50 лева. За целта при осъществяване на покупката клиентът трябва да предостави „3D проекта”, заедно със спецификацията към него, както и оригиналния касов бон (или фактура), като бонът остава при касиера. При покупката могат да бъдат направени корекции на предоставения „3D проект”, в зависимост от актуалния асортимент и цени на плочки и санитарна керамика, но при условие, че проектът остава за същото помещение, за което е изработен първоначално.
 • Поръчки на клиента

  Може да направите клиентска поръчка за стоки, които се предлагат само по поръчка на клиента или всяка стока, която в момента не е налична в магазина, но се предлага в асортимента.
  Поръчката се извършва на бюро Информация в съответния отдел в магазина, от който е стоката. Сроковете за доставка са различни в зависимост от стоката и се уточняват при правенето на поръчката.
  Когато стоката е доставена в магазина, консултант от магазина ще се свърже с вас.  Стоката може да бъде взета само от магазина, където е направена поръчката.

 • Покупки на изплащане
 • Разкрояване на дървени плоскости

  В Практикер можете да разкроите закупени в хипермаркета дървени плоскости, според Вашите предпочитания и нужди(ПДЧ, MDF, масив, кухненски плотове и гръбчета).

  Забележка:

  Машините за рязане позволяват разкрояването единствено на детайли с прави ъгли и размери не по-малки от 20 см. Не се извършва разпробиване на отвори за панти, мивки и котлони.

   

  Цената на тази услуга е 0,50 лв. за срез.

 • Кантиране на дървени плоскости

  В Практикер можете да кантирате дървени детайли за своя дом. С услугата "Кантиране на плоскости" всяка Ваша идея може да се превърне в реалност с необходимия завършен вид лесно и бързо.

  Забележка:

  Машините за кантиране позволяват обработката на детайли с прави ъгли и размери не по-малки от 20 см. Работят единствено с кант, закупен от Практикер.

   

  Цена на услугата - 0,79 лв./л.м. Кантът се заплаща отделно.

 • Тониране на бои

  Практикер Ви предлага тониране на бои, като изборът на цветове се извършва по каталог. По този начин можете да постигнете уникални цветове и нюанси, точно такива, каквито ги желаете.

 • Ключарско ателие

  В централното фоайе във всеки хипермаркет Практикер ще откриете ключарските ателиета “Ключарят на място”. В тях можете да закупите брави, патрони и аксесоари, както бързо и лесно да направите дубликат на ключ за Вашия дом, офис или автомобил.

  Ключарските ателиета ще ви предложат още: 

  • професионална консултация на добре обучени специалисти – ключари
  • изработка на дубликати на над 1500 модела авто, касови, секретни и др. ключове
  • разнообразие от модели високосигурни "hi-security" ключалки
  • изработка на табелки
  • 2, 3, 4 и 6 точкови заключващи системи за блиндирани врати
  • дублиране на дистанционни за алармени системи, гаражни врати и бариери
  • продажба и ремонт на авто и битови ключалки
  • изработка на мастер системи за хотели и бизнес сгради
  • домофони алармени системи, контрол на достъп /продажби и монтаж/
  • 24/7 аварийна ключарска помощ.

  Повече информация можете да откриете на www.keyplus.bg или да се обадите на Националния телефон на Ключаря на място: 0878 622 496