Разберете как лесно да изберете косачка за трева

  Ширина на косене

Това е много важна характеристика, защото от нея зависи колко време ще загубите в косене на вашия двор. Най-малките непрофесионални косачки за трева, които се предлагат на пазара, са с ширина на косене от 32 см, а най-големите – 46 см. Това прави 44% по-голяма ширина, или почти с половина повече окосена площ за едно и също време. Ако косите веднъж на месец, тази характеристика няма голямо значение. Имайки предвид, че лятото тревата се коси средно два пъти седмично, то кумулативно спестявате доста време. Ако дворът ви е голям, то спестяването става огромно и прави закупуването на максимално голяма косачка задължително.

  Мощност

Мощността при електрическите и бензиновите косачки се измерва по различен начин, затова по-долу ще обърнем повече внимание на тази характеристика. Тук е важно да споменем, че колкото по-мощна е косачката, толкова по-бързо може да окоси тревата под нея и да се придвижи напред. Това я прави по-ефективна и позволява за единица време да окосите по-голяма площ.

  Наличие на кош

Окосената трева не бива да остава върху моравата след окосяването. Тревните чимове, които се намират под нея, изсъхват. Другият особен момент е това, че с всяко косене надробената трева прониква между растенията и там загнива. В хода на времето тя се натрупва и уплътнява, и пречи на аерирането на почвата. Всичко това налага текущо отстраняване на изгнилата трева с гребло-аератор. Макар и не особено сложна дейност, тя е трудна и отнемаща време работа, която ви предлагаме да си спестите. Поради тази причина препоръчваме да си закупите косачка за трева с кош. Факт е, че трябва всеки няколко минути да спирате косачката, за да изхвърлите окосената трева, но ние ви гарантираме, че тази дейност е много по-лесна и приятна от аерирането с греблото. Колкото по-голям е кошът, толкова по-нарядко се налага да го изхвърляте. Стандартно косачките се продават с кош, който варира между 25 л и 70 л.

  Задвижване – самоходни и несамоходни

Ако имате малък двор – 100-200 м2, вероятно тази функция не е от значение. Ако обаче вашият двор е 400-500 м2, то тази функция има значение. Тя означава, че когато активирате косачката, предните колела се задвижват също и тя се придвижва сама в тревата. Вие само я следвате и насочвате в желаната посока. Косачката без задвижване, дори и активирана, стои и коси на едно място. Вие трябва да я бутате и управлявате в желаната посока. Електрическите косачки не разполагат със самоходна функция, за разлика от бензиновите модели, които могат да бъдат със и без самоходна функция.

  Височина на косене

Електрическите косят средно между 20 и 60 мм от земята, докато бензиновите могат да се повдигат повече и косят от 20 до 90 мм от земята.

  Вид

  • Ръчна косачка. – няма двигател в себе си. Когато я бутате, колелата задвижват барабан с ножове, които при разминаването си с един неподвижен нож, отрязват тревата като с ножици. Използва се за много малки площи. Някои производители ги наричат механични косачки.
  • Непрофесионална косачка. Това са всички косачки, които масово се продават в магазините за дома и градината.
  • Професионални косачки. Това са високопродуктивни машини, които косят на ширина 50 и повече сантиметра. Създадени за косене на големи площи – 1 000 – 2 000 и нагоре, те разполагат с много начини да ви улеснят, включително като се возите докато ги управлявате. Биват различни видове – моторни палцови, градински трактори, райдери и др.
  • Косачка – робот. Разполагат с пълна автоматизация, която им позволява да различават окосена и неокосена трева, да заобикалят препятствия, да изчисляват самостоятелен маршрут за оптимално окосяване на терена и др. Системите за сигурност го изключват автоматично, ако бъде повдигнат или наклонен.

  Електрическа косачка за трева

Най-важната характеристика тук е, че косящият механизъм се задвижва от електромотор. Това определя и нейните предимства и недостатъци

  • Предимства: тя е много по-компактна от моторната, защото електромоторът има нужда от по-малко дейности от бензиновия двигател – охлаждане, смазване и др. Това рефлектира върху теглото и я прави по-лесна за транспортиране и експлоатация. Тя е и много икономична, защото работи с електрически ток. Нуждае се от по-малко поддръжка и е непретенциозна. Всичко това рефлектира в крайна сметка върху по-ниската цена.
  • Недостатъци: Основният недостатък е свързан с необходимостта от кабел, който да захрани косачката с електричество. Тревни площи без наличие на електрически ток е ясно, че не могат да бъдат косени с нея. Дори и да имате електрически ток обаче, повече от 50 м в радиус е непрактично да се коси с нея. Наличието на храсти, дървета, постройки и други препятствия за заобикаляне също превръща задачата в трудна или невъзможна за осъществяване. Тези проблеми свеждат възможната употреба само до местата в непосредствена близост до електрическия контакт. Употребата на електрическа косачка е практична само, когато мястото за косене е широко и в него няма нищо друго освен тревен килим.
  • Основни характеристики: мощност. Тъй като двигателят е електрически, тя се измерва във ватове – Вт (W). Колкото по-голяма е ширината на косене, толкова по-мощен електромотор е монтиран фабрично. Най-малките косачки се произвеждат с мотор от около 1 000 В, а по-мощните от – 1 200 – 1 600 В. Напомняме ви, че 1 000 Вт = 1кВт (един киловат). Това означава, че косачка от 1 000 Вт за един час ще изразходва 1 КВт електричество, или около 30 ст.

  Бензинова косачка за трева

  • Предимства: не зависи от електричеството. С нея може да косите терени без електричество, големи терени и площи, където с кабел би било много трудно.
  • Недостатъци: бензиновият двигател. Тъй като е с повече системи, той се нуждае от повече и по-скъпа поддръжка. Маслото в картера е ключов момент – нивото му следва да се наблюдава и да се долива при необходимост. Регулярно, след изтичане на определените мото-часове, то следва да бъде сменено. Необходима е текуща профилактика и поддръжка, за да се гарантира безпроблемната му експлоатация. Текущата поддръжка, както и консумативите – масло, филтри и други – оскъпяват експлоатацията на бензиновата косачка. Към това следва да прибавим и текущия разход за гориво, който е значителен при по-мощните модели. Средно варира около 0.4 – 0.5 л/час работа, или около 1 лв/час. Бензиновите косачки са значително по-тежки и обемни от електрическите и транспортирането им е силно проблемна дейност. При по-мощните модели се оказва, че често един човек физически не може сам да ги пренася.
  • Основни характеристики: мощност. Тъй като двигателят е бензинов, тя се измерва в конски сили КС (HP). Колкото е по-голяма ширината на косене, толкова по-мощен двигател се монтира фабрично. Масово тези косачки се правят с 4-тактови бензинови двигатели с мощност 2-2.5 конски сили за по-малките и 2.5-3 конски сили за по-мощните косачки с по-голяма ширина на косене.

  Цени и избор на подходяща косачка

Цените на косачките за трева се определят от вида на мотора, допълнителните характеристики и марката. Най-маломощните електрически косачки започват от цени около 100 лв и достигат до 400 лв за най-мощните модели с максимална ширина на косене. Бензиновите косачки с по-слаба мощност започват от 330 лв и достигат до 600-800 лв за мощните непрофесионални модели. Цената на професионалните модели стартира от споменатите 600-800 лв.

 

Цената не бива да бъде единственият критерий, по който се избира този уред. Необходимо е да съобразите с гореизброените критерии и да прецените докъде желаете да направите компромис с цената в името на по-висока производителност и удобство. На първо място трябва да проверите има ли електричество там, където ще косите и дали ще бъде възможно да се коси, дърпайки електрически кабел зад себе си.

Статията е написана в партньорство с