This website uses cookies. | I accept

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка, ограничаване разпространението на COVID 19 и свеждане до минимум на риска за живота и здравето на нашите клиенти и персонал, в хипермаркети Практикер са въведени следните допълнителни санитарно-хигиенни мерки, а именно:

 

  1. На персонала е проведен извънреден инструктаж с цел ограничаване разпространението на COVID-19.
  2. За персонала зает в търговските зали е въведено задължително използване на лични предпазни средства.
  3. В търговските зали е въведен пропускателен режим. Допускат се ограничен брой клиенти, в зависимост от броя на персонала и големината на съответната търговска зала.
  4. На територията на търговските зали не се допускат лица, които не носят предпазна маска.
  5. На територията на търговските зали е въведено спазването на задължителна дистанция от минимум 1,5 м. между двама души.
  6. В търговските зали е осигурен безплатен дезинфектант за ръце предоставен на разположение на клиентите.
  7. Всички хипермаркети, прилежащите им площи и количките за пазаруване се дезинфекцират регулярно.

 

Всички търговски зали са оборудвани с модерна първокласна вентилационна система осигуряваща високо качество и дезинфекция на въздуха. На всеки час системата осигурява приблизително двукратен обмен чрез изпомпването на стария и замяната му с нов свеж филтриран въздух.

 

Контролът по спазването на санитарно-хигиенни мерки е възложен на управителите и охраната на хипермаркетите.

 

Екипът на Практикер

 

 

Compare ()