Разшири акумулаторното си семейство и спести пари!
Всяка следваща покупка ти дава допълнителна отстъпка.

 

Настоящите официални правила, по-долу за краткост “Официални правила”, определят условията и срокове, отнасящи се за Кампанията „Разшири акумулаторното си семейство и спести пари“, по-долу за краткост “Кампанията”.

 

Кампанията се провежда в периода 09.05.2022 г. – 30.04.2023г., на територията на физически магазини ПРАКТИКЕР. Кампанията е организирана от „Практикер Ритейл” ЕООД, ЕИК: 200525782, гр. София, Околовръстен път 265, по-долу за краткост „Организатор”. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват Официалните правила, които ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на www.praktiker.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила, включително обявените в същите срокове, както и по всяко време да прекрати Кампанията,като промените/прекратяването на Кампанията влиза/т в сила след оповестяването им/му на www.praktiker.bg. С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците се съгласяват да участват в Кампанията и потвърждават, че са запознати с Официалните правила, разбрали са ги, и ги приемат безусловно.

 

В Кампанията участват акумулаторни инструменти от серията „една батерия за всички инструменти“ по-долу за краткост „Акумулаторни инструменти“ от следните марки, а именно: Bosch, Bosch Professional, DeWalt, Black+Decker, Ryobi, Einhell, Daewoo, Graphite, Skil, Makita, Raider, JCB по-долу за краткост „Акумулаторни семейства“.

 

За да участвате е необходимо:

 • Да закупите Акумулаторен инструмент (всякакви аксесоари и принадлежности включително, но не само приставки, консумативи, батерия, зарядно устройство и др. не се считат за Акумулаторен инструмент).
 • Да регистрирате покупката на гише “Информация“ до един час от извършването й в същия магазин, където е направена. За целта, като спазвате поредността (първа покупка, втора покупка и т.н.), следва четливо да попълните съответния отрязък от регистрационната форма на Акумулаторното семейство, към което принадлежи закупеният от Вас Акумулаторен инструмент и заедно с покупния документ (фискален бон/фактура), и регистрационната форма за предходната покупка (приложимо за всяка покупка след първата), да ги представите на гише “Информация“. В случай, че регистрационната форма e попълнена коректно и са изпълнени условията на Кампанията, с предоставените от Вас данни, при първа покупка ще Ви бъде създаден електронен профил за участие, който с регистрирането на всяка следваща покупка ще бъде обновяван. След това срещу предаването на регистрационната форма за предходната покупка (приложимо за всяка покупка след първата) съответния талон за отстъпка ще бъде заверен с печат на Организатора и ще може да бъде използван срещу предаването му на каса.
  Преди използването на талон за отстъпка е необходимо да уведомите служител от гише „Информация“ или от отдел „Инструменти“.
 • За да бъде използван съответния талон за отстъпка задължително следва да бъде заверен с печат на Организатора. Талонът за отстъпка е еднократен, не важи за онлайн покупки и може да бъде използван само в срока му на валидност за закупуване на един Акумулаторен инструмент от посоченото в талона Акумулаторно семейство. В случай на закупуване на няколко Акумулаторни инструмента с един покупен документ (фискален бон/фактура), Акумулаторният инструмент, за който ще бъде използван талонът се определя по избор на клиента.
 • Талонът за отстъпка не може да се използва за Акумулаторен инструмент включен в други промоционални активности.
 • Талонът за отстъпка се заверява и използва съгласно условията на Кампанията.
 • Не се допуска размяната на талон за отстъпка срещу пари и/или други облаги.
 • Талон за отстъпка и/или регистрационна форма, в които са налице поправки, задрасквания, подправяния и др. подобни са невалидни.
 • Комбинирането на регистрационни форми от едно или различни Акумулаторни семейства, както и комбинирането на инструменти от различни Акумулаторни семейства в една и съща регистрационна форма, е неприложимо.
 • В Кампанията имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст.

 

Отстъпките се формират по следната схема:

 • Първата регистрирана покупка на акумулаторен инструмент от съответното акумулаторно семейство Ви дава право да заверите талон за отстъпка за закупуването на втори акумулаторен инструмент от същото акумулаторно семейство със 7% отстъпка от посочената за съответния акумулаторен инструмент в съответния хипермаркет цена;
 • Втората регистрирана покупка на акумулаторен инструмент от съответното акумулаторно семейство Ви дава право да заверите талон за отстъпка за закупуването на трети акумулаторен инструмент от същото акумулаторно семейство с 10% отстъпка от посочената за съответния акумулаторен инструмент в съответния хипермаркет цена;
 • Третата регистрирана покупка на акумулаторен инструмент от съответното акумулаторно семейство Ви дава право да заверите талон за отстъпка за закупуването на четвърти акумулаторен инструмент от същото акумулаторно семейство с 15% отстъпка от посочената за съответния акумулаторен инструмент в съответния хипермаркет цена;
 • Четвъртата регистрирана покупка на акумулаторен инструмент от съответното акумулаторно семейство Ви дава право да заверите талон за отстъпка за закупуването на пети акумулаторен инструмент от същото акумулаторно семейство с 20% отстъпка от посочената за съответния акумулаторен инструмент в съответния хипермаркет цена;

 

При никакви обстоятелства, Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи при, по повод или във връзка с провеждането на Кампанията.

 

С регистрирането на покупка на акумулаторен инструмент декларирате, че сте се запознали с Официалните правила на Кампанията и политиката за защита на лични данни на Организатора намираща се на www.praktiker.bg, и се съгласявате Организаторът да обработва предоставените от Вас лични данни за целите на Кампанията и за изпращане на информация за актуални промоции и други активности. Предоставеното съгласие, може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на имейл до [email protected]. В случай, че съгласието бъде оттеглено по време на Кампанията автоматично губите правото за участие в същата.

Сравни ()
Сайтът използва "бисквитки" | Приемам