ФУГИРАЩ МАТЕРИАЛ MODULO JOINT L'ANCIENNE

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена:  33.99 лв.
Купи

ЛЕПИЛО ЗА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ MODULO ADHESIVE

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена:  39.99 лв.
Купи
Цена М2:
66.98 лв.
Цена за пакет
38.18 лв.
1 ПАКЕТ - 0.57 М2
Продуктът не се продава онлайн
Цена М2:
63.00 лв.
Цена за пакет
22.68 лв.
1 ПАКЕТ - 0.36 М2
Продуктът не се продава онлайн
Цена:  48.99 лв./ ПАКЕТ
Продуктът не се продава онлайн
Цена М2:
72.99 лв.
Цена за пакет
56.20 лв.
1 ПАКЕТ - 0.77 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
79.00 лв.
Цена за пакет
22.91 лв.
1 ПАКЕТ - 0.29 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.

ИНТЕРИОРНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO NORA BEIGE

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена М2:
33.99 лв.
Цена за пакет
31.95 лв.
1 ПАКЕТ - 0.94 М2
Купи
Цена М2:
66.45 лв.
Цена за пакет
44.52 лв.
1 ПАКЕТ - 0.67 М2
Продуктът е с удължена доставка.Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.

ФУГИРАЩ МАТЕРИАЛ MODULO JOINT WHITE

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена:  26.99 лв.
Купи

STACK STONE NATURE MODULO

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена М2:
57.99 лв.
Цена за пакет
52.77 лв.
1 ПАКЕТ - 0.91 М2
Купи
Цена М2:
97.98 лв.
Цена за пакет
46.05 лв.
1 ПАКЕТ - 0.47 М2
Изчерпан онлайн
Цена М2:
81.98 лв.
Цена за пакет
39.35 лв.
1 ПАКЕТ - 0.48 М2
Продуктът е с удължена доставка.Може да бъде поръчан само в хипермаркети Практикер.

СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO NATIMUR MINERAL GREY

Безплатна доставка
Цена М2:
96.00 лв.
Цена за пакет
45.12 лв.
1 ПАКЕТ - 0.47 М2
Удължена доставка
Купи

ИНТЕРИОРНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO STAR

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена М2:
43.99 лв.
Цена за пакет
46.63 лв.
1 ПАКЕТ - 1.06 М2
Купи
Цена М2:
79.98 лв.
Цена за пакет
41.59 лв.
1 ПАКЕТ - 0.52 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена:  37.99 лв./ ПАКЕТ
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
81.81 лв.
Цена за пакет
42.54 лв.
1 ПАКЕТ - 0.52 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.

ИНТЕРИОРНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO ARIA GREY

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена:  44.99 лв./ ПАКЕТ
Купи

СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO NATIMUR MIX BLACK

Безплатна доставка
Цена М2:
98.00 лв.
Цена за пакет
46.06 лв.
1 ПАКЕТ - 0.47 М2
Удължена доставка
Купи

СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO BRASILIA ARTIC

Безплатна доставка
Цена М2:
67.00 лв.
Цена за пакет
33.50 лв.
1 ПАКЕТ - 0.5 М2
Удължена доставка
Купи

СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO IMPERIAL ESSENCE

Безплатна доставка
Цена:  48.99 лв./ ПАКЕТ
Удължена доставка
Купи
Цена:  54.99 лв./ ПАКЕТ
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
74.98 лв.
Цена за пакет
40.49 лв.
1 ПАКЕТ - 0.54 М2
Продуктът е с удължена доставка.Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.

СТЕННА ОБЛИЦОВКА VISTA WHITE MODULO

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена:  41.99 лв./ ПАКЕТ
Купи
Цена М2:
66.98 лв.
Цена за пакет
38.18 лв.
1 ПАКЕТ - 0.57 М2
Продуктът не се продава онлайн

СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO BELIZE SALMON

Безплатна доставка
Цена:  53.99 лв./ ПАКЕТ
Удължена доставка
Купи

ИНТЕРИОРНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO SOHO

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена:  36.99 лв./ ПАКЕТ
Купи
Цена М2:
63.00 лв.
Цена за пакет
22.68 лв.
1 ПАКЕТ - 0.36 М2
Продуктът не се продава онлайн
Цена М2:
76.98 лв.
Цена за пакет
46.96 лв.
1 ПАКЕТ - 0.61 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.

СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO NATIMUR BLACK

Безплатна доставка
Цена М2:
84.98 лв.
Цена за пакет
45.89 лв.
1 ПАКЕТ - 0.54 М2
Удължена доставка
Купи

ИНТЕРИОРНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА MODULO MANHATTAN

Поръчай сега и вземи от: "" Днес
Безплатна доставка
Цена:  39.99 лв./ ПАКЕТ
Купи