Цена М2:
31.99 лв.
Цена за пакет
63.98 лв.
1 ПАКЕТ - 2 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
32.99 лв.
Цена за пакет
65.98 лв.
1 ПАКЕТ - 2 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
44.99 лв.
Цена за пакет
66.59 лв.
1 ПАКЕТ - 1.48 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.