Цена М2:
26.99 лв.
Цена за пакет
42.10 лв.
1 ПАКЕТ - 1.56 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
26.99 лв.
Цена за пакет
38.33 лв.
1 ПАКЕТ - 1.42 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
26.99 лв.
Цена за пакет
35.63 лв.
1 ПАКЕТ - 1.32 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
26.99 лв.
Цена за пакет
42.10 лв.
1 ПАКЕТ - 1.56 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.