Цена М2:
62.99 лв.
Цена за пакет
99.52 лв.
1 ПАКЕТ - 1.58 М2
Продуктът е с удължена доставка.Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
65.99 лв.
Цена за пакет
104.26 лв.
1 ПАКЕТ - 1.58 М2
Продуктът е с удължена доставка.Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
65.99 лв.
Цена за пакет
104.26 лв.
1 ПАКЕТ - 1.58 М2
Продуктът е с удължена доставка.Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
51.99 лв.
Цена за пакет
50.43 лв.
1 ПАКЕТ - 0.97 М2
Продуктът е с удължена доставка.Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.