Цена М2:
49.99 лв.
Цена за пакет
64.49 лв.
1 ПАКЕТ - 1.29 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
58.99 лв.
Цена за пакет
70.20 лв.
1 ПАКЕТ - 1.19 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
43.99 лв.
Цена за пакет
56.75 лв.
1 ПАКЕТ - 1.29 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.