Цена М2:
49.99 лв.
Цена за пакет
53.99 лв.
1 ПАКЕТ - 1.08 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.
Цена М2:
35.99 лв.
Цена за пакет
43.91 лв.
1 ПАКЕТ - 1.22 М2
Продуктът е с удължена доставка. Може да бъде поръчан в хипермаркети Практикер.